Przedszkole nr 1 w Pyskowicach

Strona główna

 

UWAGA 

Zajęcia zdalne od dnia 30.03. 2021 r. w poszczególnych grupach przedszkolnych
realizowane będą w formie ustalonej przez radę pedagogiczną.
Rodzice zostali poinformowani indywidualnie przez wychowawców
o sposobie organizacji pracy zdalnej.
Na stronie internetowej będą zamieszczane - j.angielski, część zajęć logopedycznych, tygodniowe plany pracy dla każdej grupy oraz ewentualnie  materiały, których nie da się przekazać w ww ustalonej z rodzicami formie pracy zdalnej.

 

 Zgodnie z decyzją rządu w terminie od 27.03.do 16.04.2021 r. przedszkola będą nieczynne.

Z opieki przedszkolnej ww okresie mogą korzystać wyłącznie dzieci pracowników medycznych i służb państwowych wymienionych w stosownym rozporządzeniu, po złożeniu w placówce oświadczenia.

Prosimy o zgłaszanie potrzeb przez wyżej wymienione osoby na adres mailowy przedszkola,
telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy placówki.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZAMIESZCZONA JEST

NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH PLACÓWKI I W ZAKŁADCE "Rekrutacja"

----------------------------------------------------------------------------------

Wiosenna zbiórka zakończona Uśmiech
PODZIĘKOWANIA  
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły wiosenną zbiórkę dla dzieci i młodzieży z Czerwonogradu na Ukrainie, które jest partnerskim miastem Pyskowic.
Jak zawsze mogliśmy liczyć na zaangażowanie rodziców, pracowników i lokalnych przyjaciół przedszkola.
  Dzięki Wam zbiórka zakończyła się sukcesem, bowiem udało się zebrać wiele przydatnych i atrakcyjnych przedmiotów, w tym: pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych, słodyczy i gadżetów,
które na pewno ucieszą obdarowane dzieci UśmiechUśmiechUśmiech

                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              Dowiedz się więcej klikając w baner.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nasze przedszkole przyłączyło się do  akcji  

zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pt. „Wirusoochrona”.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO OBEJRZENIA FOTO RELACJI Z ZAJĘĆ (TUTAJ) 


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice
W związku z sytuacją w kraju i dynamicznie wzrastajacą liczbą zakażeń Covid-19
należy zachować wzmożoną ostrożność!!!
Aby do minimum ograniczyć ryzyko zakażeń i rozprzestrzenianie się wirusa  w środowisku,
w tym także w przedszkolu proszę o zgłaszanie do placówki informacji
o zachorowaniach oraz nałożonych kwarantannach z powodu Covid-19.
W razie uzasadnionych przypuszczeń i wątpliwości dotyczących sytuacji zdrowotnej związanej z Covid-19
w swoim najbliższym otoczeniu, należy rozważyć
czy przyprowadzenie dziecka do przedszkola w tym czasie jest bezpieczne dla innych.
Od naszej rozwagi i odpowiedzialności zależy
funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii, zdrowie dzieci, ich rodzin  i personelu  placówki.
Dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo własne!!!
Miejmy na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo innych!!!
 Dyrektor
Iwona Kupczyńska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpieczne i funkcjonalne parkowanie samochodami przed budynkiem przedszkola

Drodzy Rodzice. Na prośbę mieszkańców posesji znajdujących się na przeciwko budynku przedszkola oraz w swoim imieniu pragniemy przypomnieć o zasadach parkowania samochodami przed naszą placówką, majac na uwadze bezpieczeństwo i reguły funkcjonowania społecznego. W związku z powyższym, parkując należy pamiętać o tym, aby:

  • Umożliwić stały i sprawny dojazd służb (policja, pogotowie, straż miejska, pożarna, dostawcy) do ww posesji oraz do budynku przedszkola.
  • Umożliwić mieszkańcom posesji stały i sprawny wjazd i wyjazd z ich drogi do ulicy Oświęcimskiej.
  • Nie blokować sobie wzajemnie drogi wjazdu i wyjazdu spod przedszkola (parkujący rodzice, mieszkańcy i inne osoby).
  •  Zbyt duże zagęszczenie pojazdów przed przedszkolem zagraża bezpieczeństwu osób pieszych, w tym rodziców i dzieci wchodzących i wychodzących z przedszkola!!!

Z poważaniem - Dyrektor Przedszkola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------